Snittegninger

Primos vinduer og døre er baseret på Primo System® 4000 og 4000e. Profilsystemet er miljøcertificeret efter ISO 14001.

For hver type af vinduer og døre finder du her tilhørende profilsnittegninger. Tegningerne er udarbejdet i Autocad dwg-format.

Du kan udskrive og downloade snittegninger og tilhørende produktinformation for hver af typerne som læsevenligt datablad (PDF) – benyt printikonet på de underliggende sider. Du kan ligeledes downloade tegningerne samlet for hver af typerne.

Dimensioner:
Tegningerne er udarbejdet i fast målestoksforhold 1:1. Afstandsmål er medtaget på tegningerne.