Udbudsbeskrivelse

Udbudsbeskrivelsen tjener som skabelon og udkast til konkrete udbud og skal tilpasses den konkrete sag; tilpasning sker ved at fjerne overflødig tekst.

Er der behov for yderligere vejledning – f.eks. vedrørende beskrivelse af funktionsglas, indbrudssikring m.v. – kontakt Primo Vinduers tekniske afdeling v/Henrik Pedersen  e-mail: hrp@primovinduer.dk
Download udbudsbekrivelse i Word-format