PRIMO vinduer og døre kan leveres med lyddæmpende ruder

Termoruder med asymmetrisk opbygning (4 og 6 mm rude) virker lyddæmpende med op til 35 dB i støjreduktion. Med special-lamineret glas kan støjreduktionen øges yder­ligere til over 40 dB.

PRIMO vinduer og dørprofilers opbyg­ning i separate kamre er ligeledes med til at opbremse lyd-bølgerne. Plast er desuden et "dødt" materiale, der bidrager til lydreduktionen. PRIMO vinduer og døre bidrager således i højere grad til lydisoleringen end andre vinduesmaterialer, da plast er et mere homogent, tættere og tungere materiale.
 

 Lydprøve: Sidebundhængte med termorude


 Lydprøve: Sidebundhængte med termorude ilagt støbelaminat

 Lydprøve: Sidebundhængte med argonfyldt termorude

 Lydprøve: Sidebundhængte med lamineret argonfyldt termorude

 Info vdr. lydprøve