Go´ hygeiejne - også et krav til vinduer

De høje krav til hygiejnen i f.eks. fødevareindustrien medfører også store krav til de vinduer og dørem, der skal sidde i bygninger, hvor god hygiejne er et must - det være sig sygehuse, daginstitutioner, fødevarevirksomheder m.v.

Både udvendige og indvendige vindues- og dørpartier skal være glatte i overfladen, lette at rengøre, og f.eks. kunne tåle højtryksspuling og daglig vask med meget effektive rengøringsmidler. PRIMO vinduer og døre lever op til de skrappeste krav om rengørings-venlighed og robusthed i overfladen.