Energikrav og -mærkning

Generelle energikrav til vinduer og døre

Kravene er gældende fra 1. januar 2011 og gælder bygninger opvarmet til mindst 15°C. Værdierne opgøres i E-ref og tidligere U-værdier, læs mere om energiberegning i afsnittet om U-værdier og E-ref på referencevinduer.

Nybyggeri: I forbindelse med nybyggeri skal der altid foretages en energirammeberegning, som dokumentation for at det samlede energibehov ikke overskrider en fastsat grænseværdi. Grænseværdien afhænger af bygningens anvendelse.


Ombygning: Ved ombygning eller facadevis udskiftning af vinduer er der et systemkrav til vinduerne. E-ref må ikke være mindre end -33kWh/m2 pr. år. Regnet på et enkeltfags oplukkelig vindue på 1230x1480mm.


Tilbygning: I forbindelse med tilbygninger dokumenteres de energimæssige bestemmelser nu ved hjælp af energiramme-beregningen - eller som alternativ må elementernes gennemsnitlige U-værdi maksimalt være 1,40 W/m2K og vinduesarealet højst være 22 % af det samle­de etageareal.
 

Varme

Kravene til vinduers og døres varmeisolering fremgår af BR 10, kapitel 7. Pr. 1. januar 2011 er kravene til bygningers energiforbrug skærpet med 25%.


Energimærkning

PRIMO Vinduer kan på forlangende oplyse U-værdi for et konkret element.