Plastprofiler mindsker risikoen for spredning af brand

PRIMO vindues- og dørprofiler er svært antændelige efter DIN 4102, de brænder ikke ved egen flamme og taber ikke flammende dråber. PRIMO vinduer og døre bidrager således ikke til spredning af branden, og medvirker ikke til spærring af flugtveje. Moderne boligindretning med syntetiske materialer er årsag til væsentlig større afgasning af klorbrinte under en brand end PVC-vinduerne i sig selv.

Redningsåbning

PRIMO vinduer kan udføres med løs post, hvor det kræves, for at et mindre vindue kan fungere som redningsåbning.

En redningsåbning er typisk et vindue i en ydervæg. Redning af personer gennem en redningsåbning kan lade sig gøre, hvis den har en fri højde og bredde på tilsammen 1,5meter, hvor højden er mindst 0,6 meter og bredden mindst 0,5 meter (_SBi-anvisning 230 5.2) Se også BR10 5.2 Flugtveje og redningsforhold.


 Brandtest

 Brandtest fuldskala

 Brand risikovurdering