Adgangsforhold og last

I Bygningsreglementet stilles krav om højde af dørtrin på max. 25 mm incl. fuge, for at lette adgangen for handicappede og gangbesværede. (BR10 3.2.1 stk.3).

Dette krav opfyldes af alle Primo døre på nær skyde-kip dør og foldedør
 

Last

Vores elementer tjener kun til facadelukning, eller indvendige skillevægge. De kan og må ikke være bærende.