Opklodsning

Som blivende underlag anvendes et ikke-fugtabsorberende materiale – evt. suppleret med murpap.

Når karmen skal sættes i murhullet, skal der tilstræbes 12 mm afstand mellem karm og mur på alle fire sider.

Blivende opklodsning må aldrig anvendes ved overkarm, hvor der kan være risiko for belastning fra den overliggende konstruktion.

Specielt for vinduer: Bæreklodser placeres principielt ud for befæstelsen. Ekstra bæreklodser anvendes på nederste karm ved elementer over 1000 mm’s bredde.

Specielt for døre: Ekstra bæreklodser anvendes altid under bundstykker i døre. Kontrollér at bæreklodserne ikke deformerer bundstykket. Der anbringes altid blivende underlag ved lodrette karme og i øvrigt ud for hængsler.
I dørens lukkeside skal der være et blivende underlag bag samtlige lukkepunkter. Dette underlag har primært en indbrudshæmmende funktion.
Karmen kiles fast, så hængselsiden står i lod, og den nederste karm i vater. Karmens hængselside fastgøres i muren med de anviste karm- eller hængelsskruer. Rammen monteres, så den går let og frit ud og ind i karmen. Derefter fastgøres i låsesiden.

OBS! De oplyste opklodsninger er vejledende.