Montage vinduer

Adskillelse karm/ramme
 

Topstyret vindue

Rammen kan kun adskilles fra karmen, når de skruer, der fastholder de bevægelige arme til karmen, er fjernet. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30º. Der kræves normalt to personer til dette arbejde.
 

Sidehængt vindue

Rammen åbnes ca. 90º, hvorefter friktionsbremsen frigøres ved at fjerne de to skruer, der fastholder glideskinnen på karmen. Derefter kan rammen løftes af karmen. Det sidehængte vindue er nemt at tilpasse til eksisterende lysninger og bundplader. Det kan evt. leveres med dekorationsprofiler, og i et- og trefagsvinduer kan en ramme leveres med pudsebeslag, så det er nemt at rengøre vinduet indefra.
 

Sidebundhængt vindue

Mens rammen er lukket, fjernes plastknapperne på det øverste hængsel. Hængselstiften i det øverste hængsel trækkes eller slås nedad. Den går ikke helt ud af hængslet, men holdes på plads af en låsefjeder i udtrukket stilling. Rammen åbnes forsigtigt 20-30 cm og løftes af hængselstiften på det nederste hængsel. Monteringen sker i omvendt rækkefølge. For ikke-fagkyndige kræver adskillelsen medvirken af to personer.
 

Skydevindue

Støtteklods afmonteres i toppen. Herefter kan rammen løftes ca. 1 cm opad og kan derefter rykkes ud forneden og tages ud. Arbejdet kræver mindst to personer.

 Montagevejledning vinduer