Montage døre

Adskillelse karm/ramme
 

Sidebundhængt terrassedør (indadgående)

Mens rammen er lukket, fjernes plastknapperne på det øverste hængsel. Hængselstiften i det øverste hængsel trækkes eller slås nedad. Den går ikke helt ud af hængslet, men holdes på plads af en låsefjeder i udtrukket stilling. Rammen åbnes forsigtigt 20-30 cm og løftes af hængselstiften på det nederste hængsel. Monteringen sker i omvendt rækkefølge. For ikke-fagkyndige kræver adskillelsen medvirken af to personer.
 

Skyde-kip dør

Med døren følger specialnøgle. Den mobile ramme kan afmonteres ved først at køre døren ud i skydestilling. Øverst på rammen sidder to saksebeslag, der i to glidesko kører i øverste glideskinne på karmen. I glideskoene kan man med den medsendte nøgle frigøre saksene ved at dreje låsemekanismen en halv omgang. Rammen vippes ud foroven og løftes fri af køreskinnen forneden. Ved montering af rammen sættes hjulene først i køreskinnen, rammen vippes ind og saksene presses helt op i glideskoene.
 

Terrassedør, udadgående

Start med at frigøre friktionsbremsen fra karmen ved at fjerne de to skruer, der fastholder glideskinnen til karmen. Døren åbnes ca. 90º og understøttes. Låseskruen i falssiden på hængslerne løsnes, dækkappen fjernes, og hængselstiften slås op, hvorved karm og ramme er adskilt.
 

Facadedør

Døren åbnes ca. 90º og understøttes. Låseskruen i falssiden på hængslerne løsnes, dækkappen fjernes, og hængselstiften slås op, hvorved karm og ramme er adskilt.

 Montagevejledning døre