Glasisætning

Såfremt termoruderne leveres isatte, er isætningen sket i overensstemmelse med monteringsforskrifterne fra Glasindustriens Samarbejdsorganisation, GS. Isætning efter levering fra fabrikken skal udføres efter GS’ forskrifter, for at 5-års garantien er gældende. Disse forskrifter kan rekvireres fra Primo Vinduer eller GS.

Glasset fastholdes af en ind- eller udvendig glasliste, som er klemt på plads i et spor i karmen. Glaslister monteres let ved hjælp af en fiberhammer. Start med den korteste glasliste fra den ene ende. Den sidste glasliste krummes og sættes på plads i hjørnerne, hvorefter den presses ind mod glasset på midten og slås forsigtigt på plads med fiberhammeren.

Karm- eller rammeprofilet skal understøttes, hvor der slås.

Glaslisten kan løsnes med en bred spartel el. lign. Spartlen placeres mellem glasliste og ramme midt på den længste side. Slå let med håndfladen på spartelen, glaslisten løsnes. Karm- eller rammeprofilet skal understøttes imens.

Glaslisten er udformet, så de er nemme at af- og påmontere. Derfor skal alle ruder med glaslister monteret udvendigt af indbrudshæmmende årsager fastholdes af Primo Fix. Derfor leveres topstyrede vinduer og fast-karm partier med udvendige glaslister med isatte PRIMO Fix fikseringsbrikker som ekstra sikring mod indbrud.