Fugning og afslutning

Når vinduet eller døren er monteret, tætnes med hhv. stopning eller PU skum, skumprofil og elastisk fugemasse, plastisk fugemasse eller ekspansionsbånd.

Ved arbejdet med stopningen må der ikke ske en komprimering af isoleringsmaterialet, der medfører deformering af karmen.

Ved udvendig side skal der altid afsluttes med en beskyttende afdækning i form af bagstop-profil og fugemasse. Diffusionsåbent ekspansionsbånd (regnskærm) kan også anvendes. Det kræver dog en tæt fuge på vinduets indvendige side.

OBS: Bitumenholdige fugebånd bør ikke anvendes, da de kan misfarve vindues- og dørprofilerne.

Der henvises i øvrigt til FSO’s forskrifter vedrørende fuger og fugning.

Aflevering:
Inden aflevering til bygherren skal den ansvarlige for montagen kontrollere følgende:
At tætningslister, beslagdele, vinduesprofiler og false er rengjorte for mørtel, borespåner og andet byggesnavs.
At hængsler og lukkebeslag på oplukkelige vinduer/døre er indstillet, så de har korrekt frigang.
At alle bevægelige dele er rengjort og fungerer som nysmurte.
At rudemærker og beskyttelsesfolien på plastprofilerne er fjernet.
At slutbrugeren har modtaget instruktion i brug og betjening af vinduer og døre