Fastgørelse af karm

Karmskruerne monteres min. 200 mm ind fra udvendige hjørner og derefter ud for slutblik. På døre monteres karmskruer ud for hængslerne. Alle Primo vinduer og døre leveres forborede Ø 6 mm i sidekarme.

Afstanden mellem fastgørelsespunkter på lodrette karme må generelt ikke overstige 700 mm.

På vandrette karme over 1000 mm’s bredde monteres en karmskrue midt i karmen, som gennembores med metalbor.

Kontrollér at karmskruen ikke spændes så hårdt, at karmen deformeres.

Alle befæstigelser i bundkarm forsegles med silikone for at undgå vandindtrængning i profilerne.

Nødvendig opklodsning skal sikres.

Vær omhyggelig med at fjerne evt. metal-borespåner.