Måltagning

Af hensyn til vinduer og døres længdeudvidelseskoefficent anbefaler vi en gennemsnitsfugebredde på mellem 12 og 15 mm.

Ved renoveringsopgaver bør alle husets vinduer opmåles individuelt.

Mål højde og bredde flere steder, husk diagonalmål og anvend altid det mindste mål.

I parcelhuse med synlig rem, hvor det oprindelige vindue er sømmet op i remmen, skal der etableres normal fuge mellem rem og vindue.

Ved sidebundhængte vinduer skal man huske at tage indvendige mål, da der ofte skal monteres karmforbredningslister eller evt. skjult beslag, hvis eksisterende lysninger og vinduesbundplader skal bevares.

Ved opmåling af skyde-kip døre skal højdemålet altid kontrolleres indvendigt.

Ved skrå og buede elementer er det ikke nok at trække 24 mm fra hulmålet. Der bør altid tages stramt hulmål, og herudfra beregnes det korrekte elementmål.