Levering og opbevaring

Aflæsning og håndtering af elementerne

Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal det sikres, at der anvendes hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne.

Kvalitetskontrol

Ved modtagelsen skal det kontrolleres, at leverancen er i overensstemmelse med aftalegrundlaget, samt at der ikke forekommer åbenbare mangler eller fejl ved elementerne. Skulle der være anledning til reklamation, skal Primo Vinduer straks underrettes herom, inden elementerne monteres.

Beskyttelsesfolie

Mærkater og korkbrikker på ruder bør fjernes inden for en periode på 1-2 uger efter modtagelse. Evt. hjørnebeskyttere, afdækningsfolie eller anden beskyttende emballage må først fjernes i forbindelse med elementernes montering.

Opbevaring

Ved udendørs opbevaring på byggepladsen skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de er friholdt fra underlaget.

Beskyttelse mod sol og regn

Elementerne bør beskyttes mod kraftigt nedbør, og glasset skal beskyttes mod direkte sol og tilsmudsning ved en stabil afdækning.