Et vindue fra Primo er et energiklasse A vindue!

Primo Vinduers energiklasse A  serier leveres som standard med varm kant og 3-lags lavenergirude. Se U-værdier for hver af vinduestyperne her.

Energimærkningen støtter sig til Bygningsreglementet, hvor kravene til facadeelementers evne til at isolere og lukke varme ind er beskrevet. Bygningsreglementet er senest revideret med BR10, der trådte i kraft i begyndelsen af 2011.

Når et vindue energimærkes, sendes et såkaldt referencevindue (fast mål 123 x 148 cm og foruddefineret udformning) til test hos Teknologisk Institut. Vinduet bliver målt på, hvor godt det holder varmen inde og kulden ude (=U-værdi), men også på hvor meget sollys (= energitilskud), der slipper ind gennem vinduet. Tilsammen udgør disse værdier energiprofilen, målt i  Eref (E[nergi] reference).

U-værdien betragtes af mange som den væsentligste indikator for energiprofilen – jo lavere U-værdi, desto bedre isolering. Eref værdien angiver energibalancen: Jo højere Eref-værdi et vindue har, desto mere bidrager det positivt til husets energiregnskab.

Både ruden og karm/ramme har betydning

I beregningen af et vindues energiprofil indgår to elementer, dels ruden/glasset og dels karm/ramme konstruktionen.  

Plast giver den suverænt bedste U-værdi

Plast er unik, når det gælder isolering – der findes ganske enkelt ikke bedre materiale til at holde varmen inde og kulden ude. Plast er et isolerende og ikke-ledende materiale. Profilerne er konstrueret med separate, luftfyldte kamre, hvor luften står stille og giver optimal varme- og lydisolering.

Glasset er afgørende

For optimale lysforhold og isoleringsevne kombineres vinduesløsningen med en række forskellige glastyper, hver med deres individuelle fordele. Ved at vælge den optimale sammensætning af glastykkelse, gasfyldning og belægning kan man reducere boligens varmetab til et absolut minimum. Vindueskonstruktionen spiller også ind – ét stort glasparti bruger mindre energi end eksempelvis et dannebrogsvindue med sprosser og midterposte.