Opbevaring på byggepladsen

Ved udendørs opbevaring på byggepladsen skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de er friholdt fra underlaget.

Beskyttelsesforanstaltninger mod sol og regn: Elementerne bør beskyttes mod kraftig nedbør, og glasset skal beskyttes mod direkte sol og tilsmudsning ved en stabil afdækning.