Service og reservedele

I Primo Vinduers serviceafdeling er vi behjælpelige med

  • udskiftning af rude, greb eller lignende
  • efterjustering og smøring af hængsler og beslag
  • udbedring af fejl og mangler i produktet
  • bestilling af reservedele og tilbehør

Kontakt serviceafdelingen

Mona Engberg Ravnskjær
service@primovinduer.dk
7385 5543

Kontakt reservedele

Ib Wagner
reservedele@primovinduer.dk
21 64 65 14