Vores produkter er indeklimamærkede

Et godt indeklima har stor betydning for den daglige trivsel i hjemmet og på arbejdspladsen. Et godt indeklima omfatter både godt lys, et acceptabelt støjniveau og god, frisk luft. Vi omgiver os i det daglige med mange produkter og materialer, der afgasser stoffer og afgiver støv. Det generer både åndedræt og hud og er årsag til blandt andet kløe, hovedpine og forkølelsessymptomer. Desuden lider en stor del af befolkningen af en eller anden form for allergi, og indeklimaproblemer kan være en del af forklaringen.

En god tommelfingerregel er naturligvis at lufte ud og gøre rent både grundigt og regelmæssigt, men naturligvis har det stor betydning, hvilke produkter man omgiver sig med.

Vinduer og døre fra PRIMO VINDUER A/S har været indeklimamærket siden 1999.

Plast er hygiejnisk og allergivenligt

Vinduer i plast er ofte det foretrukne valg i eksempelvis institutioner og på sygehuse, og også i private hjem, hvor mange familier slås med hovedpine eller allergiske reaktioner over for støv og kemikalier.

Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning for producenter af byggevarer, inventar og møbler. Formålet med indeklimamærkningen er at forbedre indeklimaet i såvel privat som offentligt byggeri. Primo profilsystemet anvendes til indeklimamærkede produkter, i.h.t. "Produktstandard for vinduer og yderdøre" udgivet af Dansk Indeklima mærkning.

Indeklimamærket dokumenterer produktets påvirkning af indeklimaet med hensyn til afgivelse af lugtstoffer og generende partikler. Det tekniske grundlag for indeklimamærkningen er nedfældet i en prøvningsstandard for hhv. afgasning og partikelafgivelse samt en produktstandard. Standarderne er udarbejdet af Dansk Selskab for Indeklima.


Yderligere information kan findes på www.teknologisk.dk/dim samt på www.dsic.org .

Plast kan pr. definition ikke danne hverken råd eller svamp. Sådan er det bare. Plastmaterialet er med sin glatte overflade samtidig uhyre hygiejnisk og rengøringsvenlig – og derfor ofte det foretrukne valg i eksempelvis institutioner og på sygehuse, og også i private hjem, hvor mange familier slås med hovedpine eller allergiske reaktioner over for støv og kemikalier.