Testresultater

Nedenstående tabeller viser klassifikation af elementer i forhold til prøvningstryk, der er angivet i Produktstandarden for vinduer og døre DS/EN 14351-1
 

Lufttæthed:

Nr.
Pkt.
Egenskab/værdi
dimension
Klassifikation/værdi
14
4.14
Lufttæthed klasse:
 
Maks.prøvningstryk
(Pa)
 
Referencelufttæthed ved
/(h*m))
 
 
npd
 
1
 
(150)
 
 
(50 eller 12,50)
 
2
 
(300)
 
 
(27 eller 6,75)
3
 
(600)
 
 
(9 eller 2,25)
4
 
(600)
 
 
(3 eller 0,75)

Alle elementer i PRIMO System 4000 er mindst testet til lufttæthedsklasse 4. (600 Pa) Værdierne for langt de fleste elementtyper ligger meget bedre end lufttæthedsklasse 4.
 

Vandtæthed:

Nr.
Pkt.
Egenskab/værdi
dimension
Klassifikation/værdi
3
4.5
Vandtæthed klasse:
 
Uafskærmet (A)
Prøvningstryk (Pa)
 
npd
 
 
1 A
(0)
 
 
2 A
(50)
 
3 A
(100)
 
4 A
(150)
 
5 A
(200)
 
6 A
(250)
 
7 A
(300)
 
8 A
450)
 
9 A
(600)
 
Exxx
(>600)

 


Alle elementer i PRIMO System 4000 er mindst testet til vandtæthedsklassifikation 9A. (600 Pa). Langt de fleste vinduestyper er testet til langt højere tæthedsklasse.

For at give et indtryk af, hvor ekstreme forhold elementerne bliver testet for, svarer prøvningstrykket på 600 Pa til en belastning på elementet på over 61 kg/m2 fra naturens hånd. Det svarer til stærk storm og er over 28,4 m/sec. (vindstyrke 11).
 

Varmetransmission:

Samtlige produkter fra Primo Vinduer er med lavenergiruder. Vores vinduer opfylder EU’s krav til lavenergi, der er obligatorisk ved indførelsen af CE-mærket, og opfylder således også de opstillede krav fra Erhvervs- og Byggestyrelsen: Max. U-værdi på 1,4 W/m2K og E-ref på mindst -33 kWh/m2K for et referencevindue. jf. Byggereglementet BR10.

E-ref er Vinduesindustriens nyeste norm for beregning af et vindues energitilskud: En E-ref værdi angiver den energi, sollyset tilfører boligen – hvor U-værdien er udtryk for den energi, der slipper ud gennem vinduet – altså energitab. Lav U-værdi og høj E-ref giver tilsammen de bedste energiværdier.

Primo Vinduer beregner gerne en nøjagtig U-værdi/E-ref på de i tilbuddet/ordren anførte vinduer og døre.