WUPPI genbrugsordningPrimo er blandt medstifterne af genbrugsordningen WUPPI - det ene P i navnet står for Primo. De øvrige stiftere er Wavin, Uponor, Plastmo og Icopal.

WUPPI A/S er et non-profit selskab som blev stiftet i 1997 med det formål at etablere en landsdækkende indsamlings- og genanvendelsesordning for byggeaffald af hård PVC i Danmark.

WUPPI-systemet er baseret på PVC-branchens fælles initiativ og mangeårige erfaring med indsamling og genanvendelse af PVC-byggeaffald.
Bag selskabet står den samlede branche af producenter og importører af hårde PVC-byggeprodukter. Primo er medstifter af ordningen – det ene P i navnet står for Primo.

 

Wuppi ordningen

WUPPI-ordningen omfatter i dag over 1000 brugere. Hovedparten af brugerne er private håndværkere, entreprenører og lign., men også langt de fleste kommuner og affaldsselskaber er med i ordningen.

 


Siden starten er antallet af kommuner, kommet op på godt 80, svarende til mere end 80% af alle landets kommuner.

Den hårde PVC kan anvendes til fremstilling af nye produkter, med lang levetid. Gennem indsamling og sortering kan hård PVC fra udtjente produkter, gøres anvendelig for producenter af nye produkter. Det er WUPPI’s formål som PVC producenternes og importørernes eget indsamlingssystem at medvirke til at indsamle og genanvende hård PVC, på en rationel og miljørigtig måde.

Du kan hente meget mere information om WUPPI og genanvendelse af plast på selskabets hjemmeside: www.wuppi.dk