Plast kan ikke brænde

Et Primo plastvindue kan stadig åbnes og lukkes under og efter en brand – det er med til at forhindre ilden i at sprede sig og gør arbejdet lettere for brandslukningsmandskabet.

Erfaringen viser også, at vores vinduer forbliver intakte i forbindelse med en brand og ikke afgiver giftige stoffer – i modsætning til et brændende trævindue, hvor dampe fra imprægnering og maling vil blive frigjort.