Energi og miljø - lidt om vores plastprofiler til vinduesproduktion

Plastvinduer og -døre fra Primo har markedets bedste miljøprofil!

Internationale undersøgelser dokumenterer, at plastens livscyklus gør materialet langt mere bæredygtigt end traditionelle materialer i f.eks. stål.

Det skyldes ikke blot, at plast kan omsmeltes og genanvendes et utal af gange, det er også i selve produktionsfasen og under transport, at der er penge og energi at spare, hvis man anvender plast.

De plastprofiler, vi anvender, har været certificeret efter ISO 14001-miljøstandarden for miljø siden 2000.

Vores vinduer og døre ligger i den miljømæssige superliga! Det betyder, at der er taget hånd om miljøet fra vugge til grav: Fremstillingen af PVC profilerne sker uden brug af tungmetaller i en miljøcertificeret produktion. Affald fra produktionen genanvendes i nye produkter via den landsdækkende indsamlings- og genbrugsordning WUPPI. Primo er en miljøansvarlig profilleverandør og er i øvrigt medstifter af genbrugsordningen.